Önkormányzati segély

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2013 ( XII.16.) rendelete határozza meg.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:                         13.00-17.30-ig
Szerda:                         8.00-16.00-ig
Péntek:                         8-00-12.00-ig
Tájékoztatás nyújtás:
Ügyintéző:                                          Telefon:
Szakács Edit                                       401-1428
Kellner Lajosné                                  401-1682
Szuhay Zsuzsanna                             401-1424
Reiber Péterné                                   401-1571
Elektronikus úton:                             szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu
Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A „Kérelem önkormányzati segély megállapításához” nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán, valamint letölthető a hivatal www.budapest16.hu honlapjáról.
Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra
  • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.
Ügyintézési határidő:           15 nap
Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a „Kérelem átmeneti segély megállapításához” nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 35/2013 ( XII.16.) rendelete a szociális rászorultság miatt megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek számára megállapítható pénzbeli támogatásokról

Letölthető formanyomtatvány:
Kérelem önkormányzati segély megállapításához

CsatolmányMéret
onkormisegely.pdf329.82 kB