Rendkívüli települési támogatás

Hatáskör és illetékesség: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete határozza meg.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:13.00-17.30-ig

Szerda: 8.00-16.00-ig

Péntek: 8-00-12.00-ig

Tájékoztatás nyújtás:

Erdősi Dániel 401-1429

Szakács Edit 401-1428

Kellner Lajosné 401-1682

Szuhay Zsuzsanna 401-1424

Királyné Kiss Éva 401-1568

Elektronikus úton:   szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A  nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán, valamint letölthető a hivatal www.budapest16.hu honlapjáról. Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra
  • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, utalvány formájában, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

Ügyintézési határidő:           21 nap

Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete a szociális és gyerrmekvédelmi talapülési támogatásokról

Letölthető formanyomtatvány:  

CsatolmányMéret
rezsi_TT.doc161 kB
tuzifa_TT.doc154 kB
nyilatkozat_minden_kerelemhez.doc72.5 kB
rendkivuli_TT.doc160.5 kB