Rendkívüli települési támogatás

Hatáskör és illetékesség: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete határozza meg. Ügyfélfogadási idő: Hétfő:                         13.00-17.30-ig Szerda:                         8.00-16.00-ig Péntek:                         8-00-12.00-ig Tájékoztatás nyújtás: Erdősi Dániel 401-1429 Szakács Edit 401-1428 Kellner Lajosné 401-1682 Szuhay Zsuzsanna 401-1424 Királyné Kiss Éva 401-1568 Elektronikus úton:                             szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A  nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán, valamint letölthető a hivatal www.budapest16.hu honlapjáról. Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:
  • a kérelem haladéktalan továbbítására
  • hiánypótlásra való felszólításra
  • környezettanulmány beszerzésére
A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:
  • a kérelem elutasítására
  • a támogatás megállapítására
A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, utalvány formájában, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra. Ügyintézési határidő:           21 nap Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes. A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat. Az önkormányzati segélyre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete a szociális és gyerrmekvédelmi talapülési támogatásokról
Letölthető formanyomtatvány:  
CsatolmányMéret
rendkivuli_TT_nyilatkozat.doc69.5 kB
rezsi_TT.doc161 kB
tuzifa_TT.doc154 kB
nyilatkozat_minden_kerelemhez.doc72.5 kB
rendkivuli_tt.doc161 kB